Logg inn
Hjem-Arkiv-Artikler-artikler

Ingen fordel ved tvang

Ingen fordeler ved tvangsbehandling utenfor institusjon

Tvangsbehandling utenfor institusjon for pasienter med alvorlige psykiske lidelser brukes i flere land i verden. Men fungerer det bedre enn standard behandling? Forskere mener nei.

Det hersker uenighet om tvangsbehandling utenfor institusjon er et godt alternativ for alvorlig psykisk syke. Spørsmålet er om slik behandling fører til bedre livskvalitet for pasientene, og om det blir færre innleggelser og bedre kliniske resultater.

I en ny Cochrane-oversikt fastslår forfatterne at de ikke finner nevneverdig forskjell mellom tvangsbehandling utenfor institusjon og standard behandling når det gjelder kliniske resultater og livskvalitet hos pasientene.

Studien viser imidlertid en tendens til at pasienter som mottar tvungen behandling utenfor institusjon, har mindre risiko for å bli ofre for vold og andre kriminelle handlinger, sammenlignet med pasienter som ikke mottar slik behanding.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Skriv ut
Skriv ut       
Copyright Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer Utviklet avAssist2net AS
 
 
Dine Logo