Logg inn
Hjem-Om Aurora-Budsjett 2018

budsjett 2018

Budsjett for Aurora 2018
Inntekt 2018
28000 på bank med unntak av arv
5000 medlemskontigent
230000 helsedirektoratet (søkte om 210000 og fikk det for 2017)
Bufdir
Oslo kommune
5000 Tilskudd fra legater
utleie av lokale
1000 Renter av arvekonto
18000 momskomp
287000
godtgjørelser
25000 lønn leder/nestleder
10000 styremøter
2500 feriepenger
20000 leid hjelp
15000 godtgjørelser for arbeid
72500 0
driftsutgifter
96000 6300 husleie
3000 6300 leie lokale ekstra
annonse utleie
4000 6800 kontorrekvisita
2000 6540 inventar
3000 6590 rep/vedlikehold
10000 6705 regnskap
20000 6701 revisjon
2000 6820 trykksaker
1000 6840 aviser/litt
10000 6860 møter, konferanser
4600 6870 medlemskap andre
5000 6900 telefon
6901 mobiltlf
6903 mobtlf leder
6790 aurora støttetlf
6906 vikar tlf
1000 6890 internett+wbside
6000 6940 porto
5000 7140 reisekostnader
15000 7310 medlemsaktvitet
3000 7711bevertning
2000 7770 gebyrer
1000 minnedag
12000 kreativt verksted
1500 amaliedagene
6000 julebord
40000 advokat
253100 summert 0
-38600 underskudd
(bruk av arven)
Skriv ut
Skriv ut       
Copyright Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer Utviklet avAssist2net AS
 
 
Dine Logo